Sterownik obrotnicą antenową

Nowa wersja oprogramowania. Poprawiłem wyświetlanie danych na LCD. Teraz juz nie migocze ostatnia cyfra azymutu dając stabilny odczyt.

Sterownik obrotnicą zaprojektowałem do współpracy z rotorem AR-303 lub podobnym z silnikiem synchronicznym. Wykorzystałem popularne łatwo dostępne elementy. Rotor wymaga przeróbki polegającej na zamontowaniu potencjometru wieloobrotowego w komorze silnika. Potencjometr z rotora dostarcza napięcia stałego 0-360mV informującego sterownik o aktualnej pozycji anteny. Sterowanie ręczne wymaga ustawienia żądanego azymutu przy pomocy potencjometru zamontowanego na płycie czołowej sterownika i przyciśnięciu przycisku SRART. Sterownik w trybie automatycznym współpracuje z komputerem przez złącze RS232 wykorzystując protokół GS-232B z prędkością od 300 do 9600bps. Urządzenie przetestowałem z programem „Orbitron” używając modułu „WiSP DDE Client”, programem „Rotator” zawartym w pakiecie „Ham Radio Deluxe” i z programem Logger32.

PLIKI: Schemat | płytka | rozmieszczenie elementów | program mikrokontrolera V3.3 | ustawienia fuse bits dla Bascom, ISP Programer | instrukcja 

 

<< POWRÓT DO MENU