1.    TYFon na pasmo 40m.

Dla pasma 7MHz w TYFonie 80 należy dokonać następujących zmian:

Odbiornik

Nadajnik

C101 = 33pF C161 = 33pF
C103 = 4,7pF C162 = 4,7pF
C104 = 33pF C163 = 33pF
L105 = 47uH C176 = 820pF
  C177 = 820pF
  R134 = 100R

Dla częstotliwości pośredniej 10MHz, VFO wynosi 3-2,8MHz (7-7,2MHz). Lepszą stabilność uzyskałem nawijając cewkę L105 jako powietrzną. Na karkasie Ø5mm długości 8mm nawinąłem ok 150zw. Odbiornik jest wrażliwy na modulacje skrośną, dlatego należy zastosować regulowany tłumik na wejściu odbiornika. Nadajnik po zestrojeniu oddaje do anteny 6W w CW i SSB.

2.    TYFon na pasmo 20m.

Dla pasma 14MHz w TYFonie 80 należy dokonać następujących zmian:

Odbiornik

Nadajnik

C101 = wylutować C161 = wylutować
C103 = 4,7pF C162 = 4,7pF
C104 = wylutować C163 = wylutować
L105 = 40uH C176 = 820pF
L103 = 4,7uH C177 = 820pF
L102 = 4,7uH L115 = 8 zw. Ø6mm
C106 = 15pF R134 = 1k
  L108 = 4,7uH
  L109 = 4,7uH
  R131 = 4,7R

Dla częstotliwości pośredniej 10MHz, VFO ustawić na 4-4,35 MHz. W odbiorniku należy ustawić trymerem C134 częstotliwość BFO dla przeciwnej wstęgi SSB (w odniesieniu dla wersji 80m). Dla poprawienia czułości odbiornika można wykorzystać stopień wzmacniacza w.cz. zawartego w układzie IC101 nogi 1-3. W tym celu należy wlutować trzy elementy i wykonać dwie zworki zaznaczone kolorem na zdjęciu.

W nadajniku z cewki L115 odwijamy 8 zwoi. Dla wersji SSB/CW punkt CW1 należy przełączyć na nogę 8 IC201. Dla CW ustawiamy BFO trymerem C147, następnie dla SSB ustawiamy BFO trymerem C1 (pojemności dodają się C1+C147). Nadajnik oddaje 5W do anteny.