Do kontroli częstotliwości użyłem cyfrowego odczytu. Polecam projekt DL4YHF. Układ opracowany przez Wolfganga jest łatwy do wykonania i adaptacji. Autor opublikował kod źródłowy programu mikrokontrolera. Dla swoich potrzeb wykonałem płytkę, wykorzystując wyświetlacze zalegające w szufladzie. Zmodyfikowany program obsługuje wyświetlacze ze wspólną katodą i ma wpisane do pamięci następujące częstotliwości pośrednie: 4MHz, 4,433MHz, 8MHz, 12MHz i 10MHz.

Polecam adaptację Łukasza SQ2DYL, tam znajduje się szerszy opis tego licznika.

  

 

<< POWRÓT DO MENU